Chính sách sử dụng cookie

  1. Mục đích sử dụng cookie: Trang web sử dụng cookie nhằm cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho người dùng, cải thiện chức năng và tăng tính cá nhân hóa của trang web. Cookie có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin về ngôn ngữ, tùy chọn hiển thị, lịch sử duyệt web và hoạt động trên trang web.
  2. Loại cookie được sử dụng: Trang web có thể sử dụng cookie phiên (session cookies) để lưu trữ thông tin trong suốt thời gian trình duyệt đang hoạt động. Ngoài ra, cookie cố định (persistent cookies) cũng có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin trong một khoảng thời gian dài hơn.
  3. Đồng ý sử dụng cookie: Trang web có thể yêu cầu người dùng đồng ý việc sử dụng cookie thông qua một cửa sổ bật lên hoặc một thanh công cụ. Người dùng có quyền từ chối sử dụng cookie hoặc thay đổi cài đặt cookie trong trình duyệt của mình.
  4. Quản lý cookie: Trang web có thể cung cấp hướng dẫn cho người dùng về cách quản lý và xóa cookie trong trình duyệt. Điều này cho phép người dùng kiểm soát thông tin được lưu trữ và theo dõi bởi các cookie trên trình duyệt của mình.
  5. Bên thứ ba: Trang web có thể sử dụng cookie của bên thứ ba để cung cấp dịch vụ và chức năng bổ sung. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng cookie từ các dịch vụ phân tích truy cập, quảng cáo hoặc mạng xã hội. Chính sách cần đề cập đến việc sử dụng cookie bên thứ ba và cung cấp liên kết đến chính sách cookie của bên thứ ba tương ứng.

Lưu ý rằng thông tin cụ thể trong chính sách sử dụng cookie cho trang web tracuuthansohoc.net có thể thay đổi tùy theo quyết định của chủ sở hữu trang web và các yêu cầu pháp lý hiện hành. Do đó, khi truy cập vào trang web, người dùng nên kiểm tra chính sách cookie hiện tại của trang web để biết thông tin chi

Đánh giá bài viết này page
+ posts